Лічильник відвідувань

Яндекс.Метрика

Право на шлюб неповнолітній особі!

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Це регулюється ст. 23 Сімейного кодексу Україниправо на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. Досягнення шлюбного віку є юридичним фактом, який породжує у особи право на шлюб. За загальним правилом шлюбний вік для чоловіків та жінок встановлюється у вісімнадцять років. Однак це право може бути реалізоване лише при волевиявленні двох осіб - жінки та чоловіка. За заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. 
Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя.
Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану.
Така заява може подаватися лише особою, яка досягла 16 років. Заява про надання права на шлюб не може подаватися представником такої особи (навіть батьками чи особами, які їх замінюють). 
Заява про надання права на шлюб має розглядатися судом за правилами окремого провадження відповідно до вимог Глави 3 Розділу IV Цивільного кодексу України. Така справа є підсудною за місцем проживання заявника. Про подання такої заяви суд має повідомити батьків або піклувальника, оскільки вони зобов'язані захищати дитину, а отже, мають володіти інформацією про її життєві наміри. Але заперечення батьків чи опікуна не може бути підставою для відмови у задоволенні заяви. 
Рішенням суду неповнолітній особі надається право на укладення шлюбу не загалом, а саме з конкретною особою, яка чітко зазначається у рішенні суду. Тому в заяві необхідно зазначати відомості про майбутнього нареченого. Одержавши право на шлюб з однією особою, не можна реєструвати шлюб з іншою. Якщо виникне таке бажання, доведеться знову звернутися до суду. Якщо обидві особи, які мають намір укласти шлюб є неповнолітніми, то кожному із них необхідно подати до суду окрему заяву про надання права на шлюб.

Підстави на отримання права на шлюб до 18 років

вагітність;
фактичне створення сім'ї;
народження дитини.

Перелік підстав не є вичерпним.
Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою

особи, які є родичами прямої лінії споріднення;
рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра (повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька);
двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця;
усиновлювач та усиновлена ним дитина.

За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.
Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення.

Документи необхідні для реєстрації шлюбу

У заяві про надання права на шлюб зазначається прізвище, ім’я, по-батькові особи, з якою передбачається реєстрація шлюбу, оскільки надання права на шлюб повинно відповідати інтересам заявника, а встановити це можна лише по відношенню до конкретної особи. Крім того, доцільно у заяві зазначати про те, що не існує обставин, які перешкоджають укладенню шлюбу, котрі передбачені ст. 26 СК України (кровна спорідненість, усиновлення); що нареченим відомо про сімейний стан один одного і наявність дітей,свідоцтво про народження заявника, копія паспорта заявника, будь-які документи, які підтверджують підстави надання права на шлюб, свідоцтво про народження дитини, довідка з медичного закладу про вагітність та квитанція про сплату судового збору (судовий збір по заявах у справах окремого провадження становить 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Визнання шлюбу недійсним
Підстави визнання шлюбу недійсним регламентується ст. 39, 40, 41 відповідно до Сімейного кодексу України у випадку, якщо шлюб зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюб; зареєстрований між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою; зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною; зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка; у разі фіктивності шлюбу; з особою, яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків; з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб.