Лічильник відвідувань

Яндекс.Метрика

Істотні умови договору оренди землі

Відповідно до статті 13 ЗУ “ Про оренду землі”-договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. 
Відповідно до статті 15 Закону України “Про оренду землі” договір оренди землі має мати істотні умови, до таких умов відноситься. 
Об’єкт оренди, туди входить (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки). В даному розділі договору вказується земельна ділянка, яка передається в оренду, її цільове призначення, кадастровий номер, площа (в умовних кадастрових гектарах), якісні характеристики землі за складом та видами угідь, наявність на ділянці об’єктів нерухомого майна та нормативно-грошова оцінка. Зверніть увагу на те, щоб у договорі правильно зазначалась нормативно-грошова оцінка земельної ділянки, бо саме від неї буде залежати майбутній розмір орендної плати. 
Строк дії договору оренди. В даному розділі договору потрібно зазначити строк на який укладається договір, та дату укладання договору, оскільки дата закінчення дії договору оренди буде обчислюватися від дати його укладання, проте право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації такого права, а також зміна умов договору та припинення його дії. Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 50 років. При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення строк дії договору не може бути меншим як 7 років, а меліорованих земель - не може бути меншим як 10 років. 
Орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. Законодавством визначено мінімальний розмір плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних ділянок (паїв) - не менше 3 % від вартості земельної ділянки (тобто від нормативно-грошової оцінки).
ВАЖЛИВО: розмір орендної плати щороку індексується, тобто збільшується. Таким чином в договорі оренди землі варто зазначити, що обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням індексації. За згодою сторін розрахунки щодо орендної плати за землю можуть здійснюватися у натуральній формі. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати. 
Права та обов’язки сторін. У цьому розділі обов’язково потрібно вказати про обов’язки орендаря своєчасно вносити орендну плату з користування земельною ділянкою; використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням; повернути орендодавцю орендовану земельну ділянку після закінчення оренди, якщо інше не передбачене договором або не погоджено сторонами у письмовій формі. Орендодавець в свою чергу зобов’язаний передати земельну ділянку у користування орендарю у стані, що відповідає умовам договору, а також повідомити про наявні обмеження (обтяження) щодо використання орендованої земельної ділянки. 
Відповідальність сторін. Також важливий розділ у якому потрібно зазначити, хто саме буде нести відповідальність за ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини. Також варто добре прописати відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору, тому що коли виникають спори пов’язані з орендою землі, то вони зазвичай вирішуються у судовому порядку. Орендодавець не несе відповідальності за наслідки, пов’язані з недоліками переданої в оренду земельної ділянки, якщо такі недоліки обумовлені договором оренди. 
Також за згодою орендодавця та орендаря у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови. 
Підписання договору оренди ще не означає, що орендар може користуватися земельною ділянкою, оскільки, таке право виникає тільки з моменту державної реєстрації, тому після внесення відомостей державним реєстратором земельна ділянка буде вважатися переданою орендарю.
Звернутися для здійснення державної реєстрацію оренди можете як орендодавець так і орендар звернувшись до нотаріуса, виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, державних адміністрацій або акредитованих суб’єктів, в яких працюють державні реєстратори. Звертатися можна до зазначених осіб та органів незалежно від місця розташування земельної ділянки, але у межах області. 
Якщо договір посвідчує нотаріус то здійснити реєстрацію оренди, що виникає в його результаті, має право лише нотаріус, що здійснював зазначену нотаріальну дію. Для проведення державної реєстрації права оренди земельної ділянки реєстратору (нотаріусу) подається заява на проведення реєстраційних дій та оригінали документів, необхідних для проведення таких дій, у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством. 
У разі припинення договору, в тому числі його розірвання, також потрібно звернутися до державного реєстратора для припинення права оренди. Якщо останнє не здійснити, в орендаря буде формальна підстава продовжувати користуватися земельною ділянкою. 
Отже, маючи намір укласти договір оренди земельної ділянки сільгосппризначення слід уважно підійти до питання встановлення його істотних умов: вивчити відповідне законодавство та проаналізувати отримані від іншої сторони умови, які мають бути погоджені між сторонами. 
Визначаючи перелік істотних умов прописати їх потрібно таким чином в договорі, щоб не було суперечності з законодавством та домовленості, між сторонами, тому умови в договорі були чіткі, зрозумілі, прості і однозначні.